Poradenství, psychoterapie

Vítám vás na stránkách pro výchovné poradenství,
psychodiagnostiku a arteterapii.


Vítám vás na stránkách pro výchovné poradenství,<br>psychodiagnostiku a arteterapii.

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a prošla jsem intenzivním arteterapeutickým výcvikem. Poskytuji poradenství, výchovné poradenství, diagnostiku osobnosti a psychoterapii pro děti i dospělé. Od roku 2002 se profesionálně věnuji výtvarné práci s dětmi.

Pracuji s dětmi, které mají potíže s adaptací v kolektivu, potíže se sebeprosazením, s dětmi s poruchami učení, s hyperaktivitou, s úzkostnými dětmi apod. Poskytuji odborné poradenství pro rodiče i s možností terapie prostřednictvím výtvarné činnosti. Není při tom podstatné, zda má dítě či klient výtvarný talent nebo ne.

Moje práce je založena na principu doprovázení a rozvíjení vlastních schopností klienta. Cílem je zlepšení klientova stavu a vyřešení jeho individuálních, vztahových či jiných psychických, případně somatických problémù. Jsem v roli průvodce, nikoliv toho, kdo by hodnotil nebo dával rady.

Od klienta očekávám ochotu a motivaci k práci na sobě.


Webdesign: Tvorba webových stránek