S čím mohu pomoci:

problémy v komunikaci, problémy ve vztazích (partnerských i mezigeneračních), pocity nejistoty, obavy, úzkostné stavy, problémové chování dětí, agresivita, patologické závislosti, emoční bloky, fobie, deprese, celková tělesná nepohoda. Kromě již projevených či diagnostikovaných potíží mohu pomoci i v prevenci nejrůznějších psychických obtíží a disharmonického rozvoje dětí a mládeže.- - -

Služby, které nabízím:

  • arteterapeutická práce s dětmi - skupinová i individuální
  • terapie rodiče s dítětem
  • krizová intervence - akutní psychická krize z důvodu úmrtí, rozchodu
  • pomoc při psychosomatických obtížích

Techniky, které používám:

artefiletika - srovnávání osobní zkušenosti se zkušeností obecnou a objevování rozdílů prostřednictvím výtvarného projevu, nacházení své vlastní cesty. Je postavená na zážitkové výtvarné hře a reflektivním dialogu, metodou je výchova prožitkem, slouží především jako preventivní technika, vyžaduje aktivní zapojení klienta. Slouží k odreagování napětí, nabízí cestu porozumění sobě i okolnímu světu, napomáhá k prožitku rovnováhy. Jejím předpokladem je nedirektivní přístup terapeuta, vytvoření důvěrné a bezpečné atmosféry. Pomáhá klientovi k nalezení jistoty na základě zdravého vnímání sebe sama, rozvíjí sociální dovednosti, komunikaci, zvyšuje citovou odolnost. Využívá rozmanitost materiálů, výtvarných technik a pracovních podmínek. V centru pozornosti stojí tvořivý proces, ne vytvoření esteticky vynikajícího díla. Vhodná především pro děti.

- - -arteterapie - hledání a zobecňování neuvědomovaných dějů či problémů klientova individuálního tématu prostřednictvím výtvarného projevu, pracuje s interpretací výtvarného díla. Jedná se o psychoterapeutickou techniku postavenou na provázení klienta jeho vlastní tvorbou, odkrývá hlubší vrstvy lidské psychiky, může řešit i hluboko zasutá nevědomá traumata, vyžaduje aktivní zapojení klienta. Vhodná pro dospělého.

EFT - Emotion Freedom Technology (volně přeloženo jako "svobodné emoce") je kontaktní technika uvolňující jakékoliv emoční bloky. Na rozdíl od dalších používaných technik působí velmi rychle, mnohdy okamžitě, takže je možné se zbavit obtíží už při prvním sezení. Lze ji úspěšně použít i při potížích obtížně určitelných, vůči klientovi je nenáročná, vyžaduje spolupráci s terapeutem. Vhodné pro děti i dospělé.

Ceník služeb

individuální arte:

  • dítě 150,- Kč + výtvarný materiál, délka sezení 60 min.
  • dospělý 200,- Kč + výtvarný materiál, délka sezení 60 - 90 min.

skupinová arte: je možné vzít 2 - 3 lidi naráz třeba na půl dne, pak 300 - 400 Kč/osoba + výtvarný materiál.

EFT: 600,- Kč za sezení 90 - 120 min.

 


Webdesign: Tvorba webových stránek