Publikační činnost

Tizian – Apollón a Marsyas

Obraz na zámku v Kroměříži mi svým výjevem připadal strašlivý, zrůdný. Vnímala jsem postavu visící za nohy hlavou dolů, jakoby byla lidská a zároveň lidská nebyla. Promítalo se do toho cosi silně zvířecího a mísilo se to s pocitem bolesti, bezmoci a uvěznění.

Zobrazit celé

40 dnů červené

Prostor jako základní prvek architektury je charakterizován svým prostředím: jak světlem, tak materiály, geometrií či účelem, jemuž má sloužit. V pojetí Petra Kvíčaly je prostor umocněn souzvukem s uměleckým dílem. Důkazem je nástěnná malba v brněnském divadle Reduta.

Zobrazit celé

Porta coeli

První gotické stavby se objevují u nás až ve 13. století. Z tohoto období je i bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické cisterciácké baziliky Nanebevzetí Panny Marie Porta coeli v Předklášteří u Tišnova na Moravě.

Zobrazit celé

Psychoanalytický rozbor pohádky

Pohádky jednoduchým způsobem sdělují celou lidskou zkušenost. Slouží jako nedirektivní výchovný prostředek, který má dítěti vštípit základní pravidla, např. když bude pohrdat svým domovem, může o něj přijít.

Zobrazit celé

Zrcadlo

„Cožpak nevíte, že jsem musel hrát ďábla, aby ostatní z toho mohli stavět nádherné katedrály?“
Kdo měl potřebu vznést takovou otázku a komu je určena? Katedrály, stejně jako kterýkoliv jiný artefakt, jsou vnějším projevem schopnosti svých tvůrců komunikovat v symbolech. Přes katedrály a nitro člověka směřuje odpověď ke hledajícímu, který při nacházení a poznávání protikladů dochází k vlastní celistvosti.

Zobrazit celé

Kocour

Příběh vypráví o tom, čím vším pro nás mohou být naše domácí zvířata.

Zobrazit celé


Webdesign: Tvorba webových stránek