- - -

Obrátit se na mě můžete vždy, když máte pocit, že si s daným problémem nebo vzniklou situací nevíte dost dobře rady. Možná se to časem zlepší samo, ale teď právě se necítíte dobře. Může pomoci už to, že se svěříte, že si svoje prožívání se mnou proberete a pojmenujete sami to, co vás trápí. I v situacích, kdy se zdá, že řešení neexistuje, vám mohu pomoci nahlédnout vše z jiného úhlu a tím objevit smysl celé události. Moje práce je založena na principu doprovázení klienta, kterého respektuji, podporuji a provázím při rozvíjení jeho vlastních schopností, pomáhám mu při vytváření podmínek vedoucích ke změně a řešení jeho nepříznivé situace.

S čím mohu pomoci:

potíže v komunikaci, problémy ve výchově dětí, partnerské neshody, mezigenerační neshody, potíže v zaměstnání, pocity nejistoty, obavy, úzkostné stavy, problémové chování dětí, agresivita, šikana ve škole, šikana na pracovišti, patologické závislosti, emoční bloky, fobie, deprese, celková tělesná nepohoda, psychosomatické obtíže

Služby, které nabízím:

  • práce s dětmi - skupinová i individuální
  • terapie rodiče s dítětem
  • partnerské poradenství
  • krizová intervence - akutní psychická krize v důsledku úmrtí, rozchodu

Základem poradenství je rozhovor.

Rozhovor může probíhat v přímém osobním kontaktu nebo po telefonu.

Ceník služeb

  • osobní konzultace: 600,- Kč (90 - 120 min.)
  • telefonická či online konzultace: 600,- Kč (80 - 100 min.)

- - -Diagnostika osobnosti

Zabývám se diagnostikou osobnosti, buď v souvislosti s terapeutickým procesem nebo samostatně. Používám následující techniky:

psychodiagnostická kresba - zahrnuje diagnostiku z kresby barevné či černobílé, z malby či z modelovaného objektu. Klient vytváří obrázek buď přímo na sezení na zadané téma nebo lze obrázky přinést sebou, vhodná je kombinace obojího. Tento způsob diagnostiky se dobře osvědčuje především u dětského výtvarného projevu.

astrologie - tradiční způsob diagnostiky osobnosti pomocí horoskopu zrození. Lze tak diagnostikovat i nepřítomné osoby, stačí pouze jejich data. Horoskop často používám u vztahových problémů, ať už partnerských nebo mezi rodiči a dětmi. Zabývám se i karmickými lunárními uzly a tranzitem planet, které informují o klientově životním úkolu a jeho momentální situaci. Kromě přesného data a místa narození je dobré také vědět co nejpřesnější čas narození.

Ceník služeb

pouze konzultace kresby: 400,- za sezení (60 min.)

konzultace kresby i s malováním: 600,- za sezení (90 min.)

horoskop: 600,-Kč za sezení (90 min.)

horoskop i kresba: 800,- za sezení (120 min.)

 


Webdesign: Tvorba webových stránek